Insight- Ta gode beslutninger gjennom unik markedsinnsikt

I mange tiår har man brukt kaker, diagrammer og grafer for å forstå forretningsdata, og selv om dataene kontinuerlig endrer seg har presentasjonsmetoden alltid vært den samme. Med Location Intelligence (lokasjonsbasert analyse) vil du få mere informasjon og verdi ut av dine data.

Les mer

Insight for eiendomsbransjen

Få rask lokalkunnskap og spar verdifull tid på informasjonsinnsamling av markedsdata. Utfør effektive områdeanalyser og kombiner offentlige kilder med dine egne erfaringsdata. Mange av de største aktørene i eiendoms-bransjen bruker Insight, og tjenesten er unik hva gjelder hurtig tilgang til eiendom-, kart- og markedsdata.

Les mer

Insight for drift, service og vedlikehold

Insight hjelper deg med å få unik innsikt og lettere kunne planlegge dine drift- og serviceoppdrag. Enten det dreier seg om operativ drift eller strategiske beslutninger rundt etablering, optimalisering, logistikk- og distriktsoptimalisering m.m.

I tillegg til at du får effektiv tilgang til relevant markedsinformasjon fra Nordeca, kan du enkelt laste inn egne data fra ulike drifts- og vedlikeholdssystemer for bedre beslutningsstøtte og rask lokalkunnskap i aktuelle markeder.

Les mer

Insight for salgs- og markedsaktiviteter

Vet du hvordan selgerne dine planlegger og om de bruker arbeidsdagen optimalt? Har du lokal innsikt i alle dine markeder og distrikter? Hvor har dere størst markedspotensial og hvilke kunder er fornuftig å prioritere?

Insight hjelper deg med å få unik innsikt i salgs- og markedsaktivitetene. Selv om du føler at du har kontroll på dataene fra ditt CRM, kunde- eller økonomisystem vil disse tradisjonelle verktøyene aldri gi deg en virkelig tilstedeværelse og HVOR aspektet til markedene dere opererer i. Data uten visualisering blir kun en tradisjonell rapport!

Les mer

Insight for dagligvare, retail og storhusholdning

Insight hjelper deg med å få unik innsikt i hvordan selgerne dine planlegger arbeidsdagen, hvordan du burde optimalisere dine distrikter og verdiøke samt få lokalkunnskap dine salgsdata (fra f.eks Tradesolution).

Insight er et brukervennlig analyse- og planleggingsverktøy for alle typer aktiviteter knyttet til salgs- og markedsplanlegging, beslutningsstøtte, rapportering og oppfølging.

Les mer

Insight for bilbransjen

Ved å kombinere motorvogndata og ulike markedsdata med dine egne erfaringsdata får du unik innsikt i markedet. Du kan raskere oppdage trender, spisse markedsføringen og effektivt optimalisere salgs- og markedsaktivitetene.

Med Insight får du et «real-time» øyeblikksbilde av eksisterende og potensielle markeder, og vil raskere identifisere områder for vekst.

Les mer

KONTAKTPERSONER INSIGHT

Marianne Øygarden

Marianne Øygarden

Salgsleder Insight

(+47) 47 48 87 67

Rune Zakariassen

Rune Zakariassen

Salgs- og markedsdirektør

(+47) 90 60 80 27

Paul Bogen

Paul Bogen

Adm.dir / CEO

(+47) 90 06 18 85

Christina Østerhus

Christina Østerhus

Account Manager

(+47) 47 27 19 57