Kartbanken.no – Rask tilgang på ferske kart- og prosjekteringsdata

Nordeca har nå lansert Kartbanken som en ny og fleksibel handelsportal. Det er stor fleksibilitet på valg av produkter og leveranseformater, og du kan laste ned oppdaterte kart- og prosjekteringsdata på få minutter.
Noen av fordelene:

 • Rask bestilling og påfølgende hurtig levering av oppdaterte kart- og prosjekteringsdata
 • Full fleksibilitet på hvilke produkter og format du ønsker å laste ned
 • Gunstig prismodell
 • Data til Norge Digitalt-parter fritatt for kartlisensiering
 • Utvidete søk- og navigasjonsmuligheter


 • På Kartbanken kan du laste ned oppdaterte kart- og prosjekteringsdata som:

 • Detaljerte kartdata (FKB-data 1m/N5/N20 fra GEOVEKST)
 • Ortofoto (fra Norge i Bilder)
 • Terrengmodeller (DTM)
 • Vegnett med vegfagdata (Elveg fra Kartverket/Statens vegvesen)
 • Administrative grenser (ABAS fra Kartverket/Posten m.fl.)
 • Rødlistede arter (Funndata fra Artsdatabanken)
 • Laserdata fra Kartverket med høy oppløsning
 • EiendomEier: Eiendomsflater fra matrikkelens geometridel med tilhørende eierlister


 • Andre tilgjengelige produkter:
 • «Laserdata» - leveres som «LAS»-filer der kilden er offisielle laserdata fra Kartverket. Vi klassifiserer dataene iht oppgitte signalverdier for dataene i punktskyene. Grunndataene for laserdata er lisensfrie, og prisen er dermed begrenset til kun tilgjengeliggjøring for uttrekk.
 • «Eiendom Eier» - eiendomsflater fra matrikkelens geometridel med uttrekk av eierinformasjonsliste over gjeldende eiere for alle eiendommer berørt av valgt polygon.


 • Handelsportalen Kartbanken vil fremover utvides med nye produkter/datasett for markedsinformasjon (eiendom, demografi, oppvekst, risiko mv.).

  Du kan i tillegg få utvidet tjenesten med vår populære analyse- og planleggingstjeneste Insight, som gir deg unik lokalkunnskap og du sparer tid på informasjonsinnsamling av markedsdata. Få rask innsikt i dine aktuelle områder ved å utføre effektive områdeanalyser i tillegg til å kombinere markedsdata fra Nordeca med dine egne data.

  Kartinformasjon til fagsystemer

  Nordeca tilrettelegger og distribuerer kartdata, ortofoto og geografiske innholdslag til bruk i fagsystemer, analyse- og visualiseringsplattformer.

  Gjennom et stort nettverk av private og offentlige innholdspartnere kan vi også bistå med å fremskaffe aktuelle innholdslag og tilrettelegge disse for kundene våre.

  KONTAKTPERSONER KART- OG MARKEDSDATA

  Rune Zakariassen

  Rune Zakariassen

  Forretningsutvikling

  (+47) 90 60 80 27

  Marianne Øygarden

  Marianne Øygarden

  Salgsleder Insight

  (+47) 47 48 87 67