Salgs- og markedsaktiviteter

Insight Sales & Marketing hjelper deg med å få unik innsikt i dine salgs- og markedsaktiviteter. Selv om du føler at du har kontroll på dataene fra ditt CRM, kunde- eller økonomisystem vil disse tradisjonelle verktøyene aldri gi deg en virkelig tilstedeværelse og HVOR aspektet til markedene dere opererer i. Data uten visualisering blir kun en tradisjonell rapport!

Insight Sales & Marketing er en kartbasert tjeneste for analyse, planlegging og gjennomføring av alle dine salgs- og markedsaktiviteter. Tjenesten kan ta i mot data fra de fleste CRM-, ERP- og BI-systemer på markedet, slik at du kan få en unik innsikt og forståelse av dine forretningskritiske data. Ved å bruke lokasjon (få en geografisk tilstedeværelse) og sette alle dine datakilder i system blir det enklere å:

 • Få unik innsikt ved å koble sammen data som i utgangspunktet ikke er relatert til hverandre
 • Tilegne deg lokalkunnskap og få bedre innsikt i HVORDAN dine medarbeidere planlegger
 • Få bedre forståelse av markedet og dine konkurrenter
 • Identifisere trender, se årsakssammenhenger og synliggjøre dine KPI`er
 • Utføre effektive markedsanalyser og måle resultater
 • Se «hva hvis» scenarioer som er umulig å utføre ved tradisjonelle metoder

I tillegg til å gjøre effektive analyser og filtreringer på dine egne data får du tilgang til en stor mengde nyttige markedsdata fra Nordeca. Vårt unike aggregerte virksomhetsregister vil hjelpe deg med å identifisere potensielle markeder, hvor en segmenteringsmodell gir deg alle potensielle kunder som matcher din kundeprofil – som dere ikke har i deres system i dag!

Nøkkelord:

 • Kundestatus, tilbudsoppfølging, potensialutnyttelse og mersalgspotensial
 • Nye/inaktive/mistede/Null kunder
 • Kunder i faresonen
 • Potensielle kunder og konkurrentoversikt fra Nordeca
 • Salgsaktiviteter og kundebesøk (planlagte og utførte)
 • Markedsanalyser og salgsdistrikter
 • Visualisering av serviceoppdrag for salgsressurser
 • Ordrestatus / Leveransestatus
 • Markedsaktiviteter og kampanjeplanlegging
 • Etableringsanalyse
 • Logistikk & distriktsoptimalisering