Dagligvare og storhusholdning

Insight Retail hjelper deg med å få unik innsikt i dine salgsdata (som f.eks Tradesolution) opp mot salgs- og markedsaktiviteter, i tillegg til at du får et brukervennlig analyseverktøy for etablering og optimalisering. Selv om du føler at du har kontroll på dataene fra dine dataleverandører, CRM, kunde- eller økonomisystem vil disse tradisjonelle verktøyene aldri gi deg en virkelig tilstedeværelse og HVOR aspektet til markedene dere opererer i. Data uten visualisering blir kun en tradisjonell rapport!

Insight Retail er en kartbasert tjeneste for analyse, planlegging og gjennomføring av alle dine salgs- og markedsaktiviteter. I tillegg til at vi har god erfaring kjederegistrene og salgstall, kan Insight ta i mot data fra de fleste CRM-, ERP- og BI-systemer på markedet, slik at du kan få en unik innsikt og forståelse av dine forretningskritiske data. Ved å bruke lokasjon (få en geografisk tilstedeværelse) og sette alle dine datakilder i system blir det enklere å:

 • Få unik innsikt ved å koble sammen data som i utgangspunktet ikke er relatert til hverandre
 • Tilegne deg lokalkunnskap og få bedre innsikt i HVORDAN dine medarbeidere planlegger
 • Optimalisere distriktsinndeling ift. geografi og kjøremønstre
 • Optimalisere besøksplaner og frekvenser i forhold til kapasitet
 • Få bedre forståelse av markedet og dine konkurrenter
 • Identifisere trender, se årsakssammenhenger og synliggjøre dine KPI`er
 • Utføre effektive markedsanalyser og måle resultater
 • Se «hva hvis» scenarioer ved endring av planer - som er umulig å utføre ved tradisjonelle metoder

I tillegg til å gjøre effektive analyser og filtreringer på dine egne data får du tilgang til en stor mengde nyttige markedsdata fra Nordeca. I tillegg til nyttige markedsdata for etableringsanalyser, vil man gjennom vårt unike aggregerte virksomhetsregister effektivt identifisere potensielle markeder (f.eks for storhusholdning), hvor en segmenteringsmodell gir deg alle potensielle kunder som matcher din kundeprofil – som dere ikke har i deres system i dag!

Nøkkelord:

 • Besøksplanlegging og distriktoptimalisering
 • Dekningsområder pr ressurs/team
 • Omsetning vs frekvens pr. butikk/kunde
 • What if scenario (dynamisk optimalisering av besøk og distrikt)
 • Kjøretid mellom butikker/kunder
 • Salgsrapportering (pr. butikk, distrikt, region etc.)
 • Markedsaktiviteter og kampanjeplanlegging
 • Prospecting (HORECA)