Insight prospects
- God markedskunnskap krever geografisk innsikt!

  • Treffsikker prospecting
  • Målrettede salgs- og markedsaktiviteter
  • Kvalitetssikring av kundedata
  • Lokalkunnskap og markedsinnsikt

Nordeca har nå lansert Insight Prospects, som er en helt unik visuell karttjeneste når det kommer til effektiv prospecting og god markedsinnsikt. Ved å importere et enkelt Excelark med dine kunder vil du umiddelbart få tilgang til et kraftfullt innsiktsverktøy som virkelig gir deg lokalkunnskap i dine respektive markeder.

Insight Propects beriker dine egne kundedata med tilleggsinformasjon som bransjekode, antall ansatte, omsetning etc. I tillegg får du automatisk tilgang til en kontinuerlig oppdatert visuell prospectdatabase med potensielle kunder som matcher dine kundeprofiler. Du får samtidig tilgang til visuelle aktivitet- og markedsrapporter som viser andel av eksisterende og potensielle kunder pr. postnummer – alt på 1-2-3!