Drift, service og vedlikehold

Insight Operations hjelper deg med å få unik innsikt og lettere kunne planlegge dine drift- og serviceoppdrag. Selv om du føler at du har kontroll på dataene fra ditt CRM, drifts-/service- eller økonomisystem, vil de fleste av disse tradisjonelle verktøyene aldri gi deg en virkelig tilstedeværelse og HVOR aspektet til der hvor faktisk oppdragene blir utført. Data uten visualisering blir kun en tradisjonell rapport som er umulig å optimalisere fullt ut!

Insight Operations er en kartbasert tjeneste for effektiv koordinering av oppdrag og planlegging av ulike aktiviteter. Tjenesten kan ta i mot data fra de fleste service-, drift- og ERP-systemer på markedet, slik at du kan få en unik innsikt og forståelse av dine forretningskritiske data. Ved å bruke lokasjon (få en geografisk tilstedeværelse) og sette alle dine datakilder og oppdrag i system blir det enklere å:

 • Geografisk optimalisere prosjekter, oppdrag og personell (som er umulig å utføre ved tradisjonelle metoder)
 • Få unik innsikt ved å koble sammen data som i utgangspunktet ikke er relatert til hverandre (f.eks salgs- og servicedata)
 • Tilrettelegge salgsaktiviteter i områder og lokasjoner hvor man har oppdrag fra før (effektiv drift)
 • Tilegne deg lokalkunnskap og få bedre innsikt i HVORDAN dine medarbeidere planlegger
 • Aktiviteter og «to do`s» på alle kunder og oppdrag blir fremstilt visuelt

I tillegg til å gjøre effektive analyser og filtreringer på dine egne data får du tilgang til en stor mengde nyttige markedsdata fra Nordeca. Ved hjelp av bl.a eiendomsdata og vårt unike aggregerte virksomhetsregister vil dere effektivt kunne identifisere nye kunder og jobbe målrettet med å skaffe kunder på lokasjoner dere allerede utfører oppdrag i dag. Med Insight Operations vil du få det etterlengtede bindeleddet mellom salg- og serviceavdeling!

Nøkkelord:

 • Aktive/inaktive kunder pr tjeneste/oppdragstype/segment
 • Avtaleoversikt med avtaleutløp
 • Service- / oppdragsplan med status
 • Installasjons-/ oppdragsstedsoversikt
 • Leads næringsbygg, kontorbygg, industri- og logistikkbygg
 • Bedriftsregister med leietakere (potensielle oppdragssteder)
 • Rutevisning, optimalisering og avstandsberegning
 • Distriktsinndeling og beregnede dekningsområder
 • Partner- /avdelingsoversikt
 • Etableringsanalyse, logistikk & distriktsoptimalisering
 • Sone matrise/kostnadsanalyse