Insight
Lokasjonsbasert analyse, planlegging og oppfølging

I mange tiår har man brukt kaker, diagrammer og grafer for å forstå forretningsdata, og selv om dataene kontinuerlig endrer seg har presentasjonsmetoden alltid vært den samme. Med Location Intelligence (lokasjonsbasert analyse) vil du få mere informasjon og verdi ut av dine data.

• Det er fint å vite hvor mange kunder du har, men hvor er de?
• Det er fint å vite salgsvolum, men hvor kommer det fra?
• Det er fint å vite din markedsandel, men hvor skal du vinne og tape?

Ved å benytte deg av lokasjonsbasert analyse får du et «real-time» øyeblikksbilde av eksisterende og potensielle markeder, og vil raskere identifisere områder for vekst. Hvis du vet hvor du «taper», så kan du finne ut hvorfor ved å sammenligne med områder hvor du «vinner». Du vil gjøre det mulig å visualisere dine styrker og svakheter slik at du raskere kan planlegge og operasjonalisere nødvendige tiltak. Kort sagt; ved å identifisere "hvor" i dine data vil du samtidig identifisere "hvorfor" i dine resultater!

Insight er en nettbasert geografisk informasjonstjeneste for lokasjonsbasert analyse, planlegging, beslutningsstøtte, rapportering og oppfølging. I tillegg til et stort utvalg av nyttige lokale markedsdata fra Nordeca, kan tjenesten ta imot data fra de fleste CRM-, ERP- og BI-systemer på markedet, slik at du kan få en unik innsikt og bedre forståelse av dine forretningskritiske data og markedene du opererer i.