Insight- Introduksjon

I mange tiår har man brukt kaker, diagrammer og grafer for å forstå forretningsdata, og selv om dataene kontinuerlig endrer seg har presentasjonsmetoden alltid vært den samme. Med Location Intelligence (lokasjonsbasert analyse) vil du få mere informasjon og verdi ut av dine data.

LES MER

Insight Sales & Marketing

Insight Sales & Marketing hjelper deg med å få unik innsikt i dine salgs- og markedsaktiviteter. Selv om du føler at du har kontroll på dataene fra ditt CRM, kunde- eller økonomisystem vil disse tradisjonelle verktøyene aldri gi deg en virkelig tilstedeværelse og HVOR aspektet til markedene dere opererer i. Data uten visualisering blir kun en tradisjonell rapport!

LES MER

Insight Property

Med Insight Property vil du spare masse verdifull tid på informasjonsinnsamling av offentlige markedsdata, i tillegg til at du enkelt kan utføre effektive analyser på egendefinerte geografiske områder. Mange av de største aktørene innen utvikling og forvaltning av bolig- og næringseiendom bruker Insight, og tjenesten er unik hva gjelder hurtig tilgang til eiendom- og markedsdata.

LES MER

Insight Operations

Insight Operations hjelper deg med å få unik innsikt og lettere kunne planlegge dine drift- og serviceoppdrag. Selv om du føler at du har kontroll på dataene fra ditt CRM, drifts-/service- eller økonomisystem, vil de fleste av disse tradisjonelle verktøyene aldri gi deg en virkelig tilstedeværelse og HVOR aspektet til der hvor faktisk oppdragene blir utført. Data uten visualisering blir kun en tradisjonell rapport som er umulig å optimalisere fullt ut!

LES MER

Insight Retail

Insight Retail hjelper deg med å få unik innsikt i dine salgsdata (som f.eks Tradesolution) opp mot salgs- og markedsaktiviteter, i tillegg til at du får et brukervennlig analyseverktøy for etablering og optimalisering. Selv om du føler at du har kontroll på dataene fra dine dataleverandører, CRM, kunde- eller økonomisystem vil disse tradisjonelle verktøyene aldri gi deg en virkelig tilstedeværelse og HVOR aspektet til markedene dere opererer i. Data uten visualisering blir kun en tradisjonell rapport!

LES MER

Insight Auto

Insight Auto hjelper deg med å få unik innsikt i dine salgs- og markedsaktiviteter, i tillegg til at du får et brukervennlig analyseverktøy for etablering og optimalisering. Selv om du føler at du har kontroll på dataene fra dine dataleverandører, CRM, kunde- eller økonomisystem vil disse tradisjonelle verktøyene aldri gi deg en virkelig tilstedeværelse og HVOR aspektet til markedene dere opererer i. Data uten visualisering blir kun en tradisjonell rapport!

LES MER

KONTAKTPERSONER INSIGHT

Marianne Øygarden

Marianne Øygarden

Salgsleder Insight

(+47) 47 48 87 67

Rune Zakariassen

Rune Zakariassen

Salgs- og markedsdirektør

(+47) 90 60 80 27

Paul Bogen

Paul Bogen

Adm.dir / CEO

(+47) 90 06 18 85

Christina Østerhus

Christina Østerhus

Account Manager

(+47) 47 27 19 57